Old Dutch zwemt tweemaal per week in het van Sonsbeeckbad, Pieter Christiaanstraat 2.

Woensdag van 19:00 tot 20:00 en vrijdag van 19:15 tot 20:15.

 

We zijn verdeeld over 6 banen van recreatief tot training voor de master wedstrijden.

Voor iedereen is er wel een baan die bij zijn niveau past.

 

We hebben geen vaste trainer maar wel is er iedere keer een programma, afgestemd op het tempo van de baan.

 

Het lidmaatschap is inclusief toegang tot het zwembad op de twee trainingsmomenten.

 

Je kunt drie keer meezwemmen en daarna beslissen of je lid wil worden.

 

Laat je even weten wanneer je komt, dan zorgen we ervoor dat er iemand is om je te ontvangen.

Lidmaatschap van Old Dutch geldt voor een heel kalenderjaar. Betaling van lidmaatschapsgeld vooraf per jaar of kwartaal op rekeningnummer NL29 RABO 0142 4473 31. Graag overmaken onder vermelding van je naam en de periode waarvoor je betaalt.

Opzeggen kan vóór 1 december van elk jaar. Je lidmaatschap eindigt dan per 31 december van dat kalenderjaar.

 

Tot nader order geldt er een wachtlijst.

 

Contributie

 Lidmaatschap  Per jaar   Per kwartaal  Training
 Actief met startvergunning  €150  €40  2x per week
 Actief zonder startvergunning  €113  €30  2x per week
 Basislid met startvergunning  €68  n.v.t.  geen
 Basislid zonder startvergunning  €35  n.v.t.  geen

 

Startgelden

Zuidelijke Cirkel

 Afstand  Bedrag  Afstand  Bedrag
 25m  €1,75  300m  €3,50
 50m  €2,00  400m  €4,00
 100m  €2,50  800m  €5,00
 200m  €3,00  1500m  €7,50
 Estafettes  gratis    

 

Nederlandse kampioenschappen

 Afstand  Bedrag
 50 t/m 400m  €8,00
 800 t/m 1500m  €10,00
 Estafettes  €20,00 (betaald door Old Dutch:)

 

Overige kosten

Dagstartvergunning Nederland per wedstrijd: €7,00

Tijdens wedstrijd niet starten zonder afmelding: normaal €9,85 per onderdeel en tijdens de NK zelfs €44,65!

Kosten wedstrijd buitenland per keer €5,75 voor de eerste deelnemer en €4,05 voor iedere volgende deelnemer tot een maximum van € 40,05

Overschrijving startvergunning van een andere vereniging: €15.

Zie verder KNZB tarieven 2019.

 

Op mastersprint.nl staat een leuk artikel waarin ook onze vereniging staat vermeld. Hierbij een samenvatting.

 

Op zaterdag 3 december werd in Eindhoven de slotwedstrijd van de Zuidelijke Cirkel 2016 gezwommen. Na de wedstrijd werden ook de Brabantse masters van het jaar 2016 uitgereikt

Bij de verenigingen was het Old Dutch die met de eer ging strijken. Deze vereniging is inmiddels ruim 25 jaar actief als masterzwemvereniging. In de jaren 90 organiseerden zij een jaarlijkse masterwedstrijd, en de laatste jaren doen ze dat ook weer regelmatig in het circuit. Tevens heeft de ploeg de laatste twee jaar naast de oudere leden ook jongere leden aan zich weten te binden waardoor er een leuke gemengde groep is ontstaan.

 

 

Afvaardiging van Old Dutch tijdens uitreiking prijs als masterclub van het jaar 2016 Zuidelijke cirkel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lief en Leed

Helaas hebben sommige leden de afgelopen maanden een dierbare moeten afgeven. Vanuit de vereniging is hier met een condoleance aandacht aan besteed en/of is de uitvaart bezocht door sommige leden.

Gelukkig is ook goed nieuws te melden. Zieke leden zijn aan de beterende hand en/of zij hebben goede uitslagen gekregen. Wij hopen iedereen snel weer te kunnen begroeten in het zwembad.

Mocht iemand nog iets weten over lief en leed binnen de vereniging, geef het gerust door aan een van de bestuursleden, dan zorgen wij voor een kaartje.

 

Contributie voor 2017

Onze penningmeester Thejo heeft naar onze financiën gekeken. Op basis van de huidige cijfers en de verwachting voor de rest van dit jaar, is er geen aanleiding om de contributie voor het jaar 2017 te verhogen. We betalen reeds een aantal jaren hetzelfde bedrag, in de ledenvergadering wordt dit agendapunt geagendeerd om te bezien of een indexering volgend jaar nodig is. 

Bij Kosten staan de bedragen voor je lidmaatschap. Wij verzoeken jouw contributie voor het nieuwe zwemjaar uiterlijk 1 januari 2017 over te maken.

 

Maandagavond

We hebben het zwembad benaderd of het mogelijk is om op maandagavond zwemwater te bemachtigen om te trainen. Tot op heden zijn er geen mogelijkheden. Een aantal van onze leden hebben het initiatief genomen en gaan zondagmorgen om 10:30 uur in Oosterhout trainen. Dit is een initiatief wat buiten onze vereniging gaat en waarvoor de kosten ook voor eigen rekening zijn. Wel is er vaak een schema voorhanden wat gezwommen kan worden. Mocht je vragen hebben of een keer mee willen: vraag het aan Karin Frederix of Karin van Nassau, zij zijn meestal van de partij.

 

Nieuwe baanindeling vanaf 2017    

Wat betreft de baanindeling is het voorstel om zwemmers zoveel mogelijk op gelijke snelheid in te gaan delen. Deze baanindeling gaat per 4 januari in en wordt vooraf per mail gecommuniceerd. Mocht je vragen of opmerkingen hebben dan kan dit uiteraard bij de trainers of een van de bestuursleden. Deze nieuwe indeling geldt voor de banen 1 tot en met 5. Baan 6 blijft beschikbaar voor leden die niet onder een trainer zwemmen doordat zij kampen met een blessure of in een andere baan niet mee kunnen zwemmen. Mochten de mensen die in baan 6 zwemmen behoefte hebben aan een apart schema of wat extra aandacht in verband met zwemtechniek dan kan dit aan een van de trainers of bestuursleden gevraagd worden.

 

Webbeheerder gezocht

Sinds kort hebben we dit eigen plekje op het Internet. Nu zijn we op zoek naar iemand die een website kan bouwen waarmee redactieleden, zonder diepgaande programmeerkennis, ons op de hoogte kunnen houden van de laatste nieuwtjes, wedstrijden, en alle andere zaken die voor onze vereniging van belang zijn. Ben jij diegene of weet je iemand? Laat het alsjeblieft weten! Chantal V en Claudia zijn zo vriendelijk geweest om zich op te werpen om de website actueel te houden.

 

Tussenstand Zuidelijke Cirkel

We staan momenteel – na 5 van de 6 gezwommen wedstrijden – tweede in de strijd om de Zuidelijke Cirkelkampioenschappen. PSV is (uiteraard) koploper maar nog nooit met zo’n krappe marge als dit jaar. De laatste wedstrijd vindt op 3 december in Eindhoven plaats, binnenkort wordt hier een aparte e-mail over gestuurd inclusief het schema. Er liggen een paar mooie korte afstanden in en een tweetal estafettes, dus een prima en gezellige wedstrijd om een keer de stap te maken naar het wedstrijdzwemmen. Verder is er ook een Funkita-shop aanwezig, mocht je nog een nieuw vrolijk badpak nodig hebben.

 

Nieuwjaarwensen op 4 januari

Noteer alvast in je agenda dat we woensdag 4 januari 2017 na afloop van de training het glas heffen op een nieuw sportief jaar wat voor ons ligt.

 

ONMK Maastricht 2017

De eerste sportieve uitdaging voor 2017 staat al gepland! Van donderdag 19 januari tot en met zondag 22 januari 2017 vinden de Open Nederlandse Masters Kampioenschappen 2017 korte baan in het Geusseltbad Maastricht plaats. Op deze website vind je meer info http://onmk2017.nl/.

Door een aantal leden is het idee geopperd om een groot vakantiehuis in de buurt af te huren. Dat zou goedkoper kunnen zijn dan hotelovernachtingen. Is er iemand onder de leden die dit initiatief op zich zou willen nemen?

 

Verslagen open water en eigen wedstrijd

Binnenkort verschijnen de verslagen, resultaten en een aantal foto’s van het open-water-seizoen 2016 en onze eigen wedstrijd op onze nieuwe website. Hierover volgt later meer bericht.

 

Verandering betaling wedstrijdgeld

In verband met het feit dat een paar keer startgeld "kwijt" is geraakt, wordt vanaf de komende wedstrijd (3-12 te Eindhoven) het inschrijfgeld voor de wedstrijden centraal betaald door de penningmeester aan de organiserende club. De zwemmers betalen bij inschrijving ieder hun gedeelte aan de club; de bedragen en het rekeningnummer (NL29 RABO 0142447331) zal via de mail gecommuniceerd worden. De betaling van het reisgeld dient onderling verrekend te worden.

 

Tenslotte 

Heb je nog vragen en/of opmerkingen, spreek gerust een van de bestuursleden aan. En input voor de volgende nieuwsbrief is altijd welkom!